POŠUMAVSKÁ ODPADOVÁ, s.r.o.

POŠUMAVSKÁ ODPADOVÁ, s.r.o.

PRO ČISTÉ POŠUMAVÍ.

 
Adresa a kontaktní údaje:
Dr. Sedláka 782
339 01 KLATOVY
Tel.: 376 555 200
----------------------
Rozsah činností:
  • Pošumavská odpadová, s.r.o. je čistě obecní společnost, vlastněná výhradně městy, městysy a obcemi.
  • Byla založena proto, aby prioritně pro ně a jejich občany zajišťovala komplexní služby v odpadovém hospodářství a další související činnosti.
  • Společnost zajišťuje svoz popelnic s komunálním odpadem, sváží veškeré druhy tříděného odpadu (papír, plasty vč. kompozitních obalů, bílé sklo, barevné sklo, kovy, textil, jedlé tuky, BIO odpad a elektroodpad), objemný odpad a nebezpečný odpad.
  • Na adrese svého sídla provozuje společnost moderní třídící linku na plasty a papír, kde se dotřiďuje odpad od &
  • 190; obyvatel okresu Klatovy.
  • Společnost provozuje 4 sběrné dvory odpadů a z dalších 4 odpady likviduje.
  • Celkem společnost ve dvou provozovnách Klatovy a Sušice zaměstnává 72 lidí a provozuje 21 vozidel na svoz odpadů.
  • Služeb společnosti využívá k dnešnímu dni cca 58 tisíc obyvatel. Procentuálně vyjádřeno přes 63 % celého okresu Klatovy.
POŠUMAVSKÁ ODPADOVÁ, s.r.o.
 

 
 
 
Klatovský firemní a informační portál - Klatovy - firmy, úřady, instituce, spolky - Seznam - Centrum - Atlas firem a informací
Klatovy - email: info@klatovan.cz
Veškerý obsah stránek je chráněn autorským zákonem. design: TriW 2010 www.triw.cz