Památky

Sokolovna Klatovy

Sokolovna

Místo pro novou sokolovnu bylo dlouho hledáno. Až štědrý dar společenstva řezníků tuto záležitost rozřešil. Valná hromada společenstva řezníků v Klatovech, konající se dne 24.dubna 1902, se usnesla věnovat zdarma jednotě staveniště starých jatek. Podmínkou byla výstavba sokolovny na tomto místě. Toto velmi urychlilo stavbu nové budovy, jejíž stavba byla provedena v roce 1906 a slavnostně otevřena dne 20. ledna 1907. Krásnou slavnostní řeč přednesl starosta Sokola v Blatné br. Antonín Kalina, pozdější říšský poslanec a po převratu vyslanec v Bělehradě.

O postavení sokolovny se nejvíce zasloužil br. Dr. Václav Melan, který byl předsedou Družstva od jeho počátku. Náklad na stavbu činil tehdy 126 tis.K, z čehož si Družstvo vypůjčilo 70 tis.K. Tento dluh byl na tehdejší dobu velice tíživý, proto si jednota v roce 1910 zažádala o udělení koncese biografické. Dvakrát týdně pořádala promítání, jehož výtěžek byl takový, že dluh byl splacena po převratu bylo možné ještě zdokonalit budovu sokolovny přístavbou nákladem přes 100 tis.Kč.

Budova sokolovny stále slouží svému účelu a celé roky napomáhá rozmachu sokolské myšlenky.

 
 
 
 
Klatovský firemní a informační portál - Klatovy - firmy, úřady, instituce, spolky - Seznam - Centrum - Atlas firem a informací
Klatovy - email: info@klatovan.cz
Veškerý obsah stránek je chráněn autorským zákonem. design: TriW 2010 www.triw.cz