Památky

Arciděkanský kostel Klatovy

Arciděkanský kostel

Arciděkanský (farní) kostel Narození Panny Marie:

Klatovy byly stíhány mnoha požáry, při nichž byly zničeny i listinné doklady, takže v mnoha směrech historie jsme odkázáni pouze na dohady podepřené odbornými zjištěními.

Farní kostel byl pravděpodobně budován krátce po založení města, takže nejstarší zdivo dosud zachované pochází z konce XIII. století. Jsou to zbytky křížové lodi. Kostel byl pravděpodobně zbudován jako basilikální stavba s vysokou hlavní lodí a nižšími dvěma vedlejšími loděmi. Na původní presbytář bezprostředně navazovala loď křížová, která byla situována ve směru sever - jih. Počátkem 15. století byla prodloužena podélná osa kostela o deset metrů vybudováním nového kněžiště a vybudováním nové křížové lodi, takže původní křížová loď byla od kněžiště oddělena a při další přestavbě byla přeměněna v postranní kaple. Výstavbou nové křížové lodi vznikl síňový prostor (v českém stavitelství té doby dosti vzácný) s dvojicí křížových kleneb vytvořený netradičně v duchu P. Parléře. Pravděpodobným autorem klenby nového kněžiště byl Linhart z Alenberku, autor klenby kostela v Českém Krumlově. Podle názoru odborníků je nové kněžiště s novou křížovou lodí po stránce umělecké nejcennější částí kostela. Když roku 1550 spadl krov a s ním i strop hlavní lodi, provedl opravu tehdejší městský stavitel mistr Antonín. Při této opravě zaklenul kostel v pozdně gotickém duchu křížovou klenbou. Kromě pozdější přístavby kaple zvané Oliveta při jižní části kostela zůstal vnější tvar chrámu až do přestavby v letech 1898 - 1908 beze změny. Podstatné stavební zásady v těchto letech provedl architekt Josef Fanta, který se snažil přizpůsobit vnější vzhled kostela stavu zobrazenému na Willenbergově orraze města z roku 1602, při tom však obohatil vnější vzezření mnohými novogotickými prvky, zejména na západním průčelí, jehož úprava je dílem sochaře Čeňka Vosmíka. Při této úpravě byl odstraněn i ranně barokní portál z roku 1687 s reliéfem Klatovské Panny Marie. Ten byl přenesen nad průchod Bílé věže postavené vedle kostela jako zvonice.

 
 
 
 
Klatovský firemní a informační portál - Klatovy - firmy, úřady, instituce, spolky - Seznam - Centrum - Atlas firem a informací
Klatovy - email: info@klatovan.cz
Veškerý obsah stránek je chráněn autorským zákonem. design: TriW 2010 www.triw.cz