Památky

Radnice Klatovy

Radnice

Stavba radniční budovy byla zahájena v roce 1557 a dokončena o dva roky později jako první jednopatrová budova na náměstí. Stavba prodělala částečné úpravy v letech 1689, 1758 a 1781. Celková přestavba se uskutečnila v letech 1848 - 1850 v normalizovaném empírovém slohu. V roce 1925 pak byla dokončena poslední z velkých přeměn této budovy. Byla provedena nástavba dalšího patra a nových novorenesančních štítů podle projektu profesora architekta J. Fanty. Původní pozdně gotické jádro budovy bylo zachováno (okna), z úprav v 17. století se zachoval portál s nápisových chronogramem (1697) a některé pozdně barokní klenby. Sochařská výzdoba je dílem sochařů Č. Vosmíka a F. Rouse, malířská pak L. Nováka aj. Čejky. Z větší části je také zachováno původní vybavení (dřevěné obložení stěn, nábytek apod.). V zasedací síni je soubor portrétů klatovských starostů od portrétisty O. Peterse. V koncertní síni (nyní oddací) je obraz pohledu na Klatovy Vladimíra Levory ze šedesátých let minulého století.

V současnosti je tako stavba sídlem Městského úřadu v Klatovech.

 
 
 
 
Klatovský firemní a informační portál - Klatovy - firmy, úřady, instituce, spolky - Seznam - Centrum - Atlas firem a informací
Klatovy - email: info@klatovan.cz
Veškerý obsah stránek je chráněn autorským zákonem. design: TriW 2010 www.triw.cz